Autorzy

Autorzy, którym przyznano największą liczbę kudo, w „Origin Mac Client - Problemy techniczne”