tabs.KudosLeaderBoardPageTabs.tab.%7B%7B%7Bthis.link%7D%7D%7D.title

Autorzy, którym przyznano największą liczbę kudo, w „Apex Legends”