tabs.KudosLeaderBoardPageTabs.tab.%257B%257B%257Bthis.link%257D%257D%257D.title

Autorzy, którym przyznano największą liczbę kudo, w „Apex Legends”