Dot.: "Nuta"/Note

autor: EA_Kuba
Odpowiedz

Pierwszy Wpis

Zaakceptowane rozwiązanie

"Nuta"/Note

★★★ Newbie

Mam pomysł na legendę. "Nuta"
Między wymiarowy podróżnik z wymiaru podobnego do naszego. Po skończonej podróży z resztą jego 3 innymi wersjami zbierał się do siebie niestety ktoś postanowił wydłużyć jego pobyt wrzucając go do i resztę do wymiarów z których zrezygnowali z odwiedzenia. W tym on sam trafił do Apex. Dołączył do gier mocno osłabiony z urządzeniem zastępującym jego medalion, by znaleźć cwaniaka który go tu wsadził i odzyskać przepustkę do domu lecz nie zatrzyma go to by zmienić ludzi i świat wokół niego na trochę lepsze.
Sama postać jest otwarta i wyraża dużą wiedze i zrozumienie wobec legend. Jego pasja i umiejętności to muzyka. Jedyną jego wadą jest że manipulowanie rzeczywistością i umysłami nagina także go tworząc trzy osobowości samotnik, otwarty i szalony sprawiając że nazwa jego roli odpowiada zachowaniu, jest "Szarym Aniołem"

Same Anioły są łowcami manipulatorów rzeczywistości więc często bywa uszczypliwy dla tych którzy wywyższają się i kłamliwe bóstwa nad dobro świata.

Co potrafi?

Jest klasą wsparcia
Odebranie ciebie- Po wykonaniu dłuższej egzekucji jesteś w stanie przejąć podstawową umiejętność postaci aż do powalenia objawia się to muzyką która sprawia że poczujesz się jak ,,oni".

 

Upewnienie- Działa w dwie strony. Wzmacnia o 50% leczenia i przyśpiesza o 25% dla sojuszników koło niego. Inaczej działa z umiejętnością specjalną .

 

Występ niepewności
Tworzy obraz danej pieśni i zamienia sojuszników i wrogów w jedną z postaci. Wraz z rozwojem wydarzeń pojawią się części iluzji które za pomocom Q można ożywić. Od postaci po sprzęt.
Specjalna umiejętność by ładował się naprawdę długo jak i Q po jego użyciu. nawet z przyśpieszeniem będziesz mógł tak użyć tak 3 razy.

 

 

 

 

I have an idea for a legend. "Note"
An interdimensional traveler from a dimension similar to ours. After the journey was over with the rest of its 3 other versions, unfortunately, someone decided to extend his stay by throwing him into and the rest to the dimensions they gave up visiting. In this he himself ended up in Apex. He joined games heavily weakened with a device replacing his medallion to find the dodger who put him in here and get his home pass back, but it won't stop him from changing the people and the world around him for a little better.
The character himself is open-minded and expresses great knowledge and understanding towards legends. His passion and skills are music. His only drawback is that the manipulation of reality and minds also bends him, creating three personalities loner, open and crazy, making the name of his role correspond to his behavior, he is the "Gray Angel"

The Angels themselves are reality manipulator hunters, so he is often sharp-tongued for those who exalt themselves and lying deities over the good of the world.

What can it do?

It is a support class
Take you back - After a long execution, you are able to take over the character's passive until you are knocked down, this is manifested by music that makes you feel like "them".Reassurance- Works both ways. Increase healing by 50% and speed up by 25% for allies near it. It works differently with a special ability.The occurrence of uncertainty
Creates an image of the song and turns allies and enemies into one of the characters. As events unfold, there will be pieces of illusion that can be revived with the help of Q. From characters to gear.
A special ability that would charge for a long time, and Q after using it. Ult, even with acceleration, can be used like this 3 times. 
Sory for misteiks but i used translator.

 

Wiadomość 1 z 2 (579 wyświetleń)

Zaakceptowane rozwiazanie

Dot.: "Nuta"/Note

Community Manager

Hej @EverShotPl 

 

Dzięki za podzielenie się z nami swoim pomysłem Standard smile

Untitled.png
[Jak korzystać z forum AHQ?]
Nie narażaj się. Zostań w domu. Grajmy razem!
Kuba.png

Zobacz w watku

Wiadomość 2 z 2 (553 wyświetleń)

Wszystkie odpowiedzi

Dot.: "Nuta"/Note

Community Manager

Hej @EverShotPl 

 

Dzięki za podzielenie się z nami swoim pomysłem Standard smile

Untitled.png
[Jak korzystać z forum AHQ?]
Nie narażaj się. Zostań w domu. Grajmy razem!
Kuba.png
Wiadomość 2 z 2 (554 wyświetleń)

ea-promo

Zabezpiecz swoje konto EA

Gdy będziesz ustawiać urządzenie jako zaufane, wyślemy Ci kod, by się upewnić się, że Ty to Ty.

Dowiedz się więcej o weryfikacji logowania

ea-help-promo-2

Masz problem z połączeniem z grą?

Jeśli nie możesz się połączyć z grą EA, wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problemy.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem