INFORMACJE O AKTUALIZACJI APEX LEGENDS: „OPÓR”

autor: EA_Kuba
Odpowiedz

Pierwszy Wpis

INFORMACJE O AKTUALIZACJI APEX LEGENDS: „OPÓR”

Community Manager

UWAGI O AKTUALIZACJI

BALANS LEGEND

Crypto

Zmiany dotyczące interfejsu widoku drona i inne  aktualizacje poprawiające jakość rozgrywki:

 • Interfejs drona został rozszerzony o informacje o stanie gry (np. o pierścieniu, czasie rundy), minimapę, informacje o zabójstwach, statusie zespołu i o oznaczeniach.
 • Zmiana interfejsu drona: teraz zamiast stanu zdrowia / osłony Crypto wyświetlany jest stan zdrowia samego drona.
 • Znaczniki sygnalizatorów rozpoznawczych są teraz wyświetlane w świecie gry podczas pilotowania drona (podobnie jak podczas kontrolowania samego Crypto).

Zmiany Neurolinku :

 • Zwiększono pole widzenia wykrywania Neurolinku ze 160 do 240 stopni.
 • Wykrywanie Neurolinku jest teraz wyłączone podczas przywołania drona.

Zmiany drona  monitorującego:

 • Zmieniono sposób rozstawienia drona
  • Wciśnięcie przycisku zdolności taktycznej sprawia, że Crypto może wysłać drona na kilkusekundowy lot w linii prostej, w kierunku, w którym patrzy.
  • Gdy dron zostanie wypuszczony w kierunku ściany (lub innego elementu terenu), uderzy w nią i obróci się w kierunku przeciwnym.
  • Crypto nie ma już dostępu do widoku z drona po rozstawieniu go w ten sposób.
  • Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [zdolność taktyczna] wystrzeli drona naprzód w taki sam sposób, ale Crypto natychmiast uzyska dostęp do widoku z drona.
 • Zmniejszono wytrzymałość drona z 60 do 50.
 • Poprawiono znacznik interfejsu dla drona, by zwiększyć widoczność.
 • Znacznik interfejsu drona jest teraz widoczny na ekranie zawsze, kiedy dron jest w użyciu (zamiast tylko wtedy, gdy znajdował się poza ekranem.)

Słowo od twórców

Częstotliwość wyboru Crypto wskazuje, że wypadł on z obiegu. Celem tych zmian było uczynienie jego zestawu bardziej przystępnym i ciekawszym. Wraz z nową opcją rozstawienia drona obniżyliśmy poziom jego wytrzymałości, by zapobiec lekkomyślnemu korzystaniu z dronów. Crypto to wciąż metodyczna, wyrachowana legenda, a ręczne pilotowanie Hacka powinno być nadal podstawowym sposobem na prowadzenie szeroko zakrojonych działań zwiadowczych. Aktualizacje interfejsu w widoku z drona także powinny być tu pomocne. Crypto nigdy nie był słaby. Mamy świadomość jego mocnych stron na wysokim poziomie rozgrywki i będziemy monitorować jego wykorzystanie i wyniki.

 

Caustic

Pułapki gazowe Nox mogą być teraz zniszczone po detonacji

 • 150 pkt. wytrzymałości
 • Zdetonowane pułapki wygasną po 11 sekundach (zamiast 12,5).
 • Skutki gazu utrzymują się przez dwie sekundy po zniszczeniu beczki lub wygaśnięciu (cząsteczki gazu utrzymują się trochę dłużej, kiedy ulegają rozproszeniu)

BALANS BRONI I SPRZĘTU

Rotacja zrzutu zaopatrzenia

W tym sezonie PM Alternator powraca do łupów na ziemi, a jego miejsce zajmuje potężny, średniodystansowy energetyczny PM Volt.

Alternator

 • Usunięto ulepszenie: amunicja zagłuszająca.

PM Volt

 • Zwiększono obrażenia z 15 do 17 pkt.
 • Zwiększono maksymalną pojemność magazynku zwiększono z 28 do 30 naboi.

Ulepszenia

Podajnik kinetyczny – Triple Take i Peacekeeper

Triple Take lub Peacekeeper znacznie przyspiesza czas czoku i automatycznie ładuje pociski podczas ślizgu.

Pociski Hammerpoint – P2020, Mozambique i RE-45

 • P2020
  • +50% obrażeń zadawanych nieosłoniętym celom.
 • Mozambique
  • +35% obrażeń zadawanych nieosłoniętym celom.
 • RE-45
  • +35% obrażeń zadawanych nieosłoniętym celom.

Groty rozpryskowe – 30-30 Repeater i łuk Bocek

 • Biernie wpływa na strzały z biodra przy użyciu obu broni.
  • Celowanie przez przyrządy to wciąż ostrzał precyzyjny.
 • Nie można go już włączać i wyłączać.
 • Zmniejszono obrażenia zadawane przez śruciny 30-30 z 8 do 7 pkt.
 • Zmniejszono obrażenia zadawane przez śruciny łuku z 12 do 11 pkt.

Triple Take 

 • Usunięto wznoszenie się pocisków w przypadku śrucin.
 • Zmniejszono obrażenia każdego naboju z 23 do 21.

Słowo od twórców

Powrót Triple Take'a do łupów na ziemi okazał się bardzo udany, ale jego osiągi w walce na dłuższe dystanse sprawiają, że wysuwa się nieco przed szereg. Wyeliminowaliśmy wznoszenie się pocisków, które zachowało się z okresu, kiedy był karabinem snajperskim, aby dostosować go do innych karabinów wyborowych.

VK-47 Flatline 

 • Zmniejszono obrażenia każdego naboju z 19 do 18 pkt.

LKM Rampage (poprawka)

 • Zmniejszono obrażenia zadawane przez Rampage z 28 do 26 pkt.
 • Zmniejszono liczbę strzałów w stanie rozpalenia z ~40 do ~34.

Słowo od twórców

13 stycznia 2022 r. wprowadziliśmy poprawkę błędu nieskończonego ładowania występującego w przypadku karabinów Rampage i Sentinel. Skorzystaliśmy z tej okazji, by osłabić Rampage wcześniej. Odnotowujemy te zmiany tutaj dla wszystkich tych, którzy przegapili wcześniejsze komunikaty.

Rotacja w pełni wyposażonej broni

 • Dodano: RE-45, Triple Take, Peacekeeper, Prowler, Havoc. 
 • Usunięto: Mastiff, 30-30 Repeater, R-301, CAR, Longbow.

Broń wytwarzana

 • VK-47 Flatline i Longbow można teraz wytworzyć z 30 materiałów rzemieślniczych w dowolnym replikatorze.
 • Broni wytwarzanej nie można znaleźć na ziemi.
 • Broń wytwarzana nie ma żadnych dodatków poza dwiema skrzyniami z amunicją.

Słowo od twórców

Wraz z wprowadzaniem nowych broni i łupów do gry musimy brać pod uwagę ich wpływ na nasycenie łupami i możliwość znalezienia konkretnych elementów wyposażenia. Dzięki tej zmianie bronie wciąż będą dostępne, a łupy na ziemi będą bardziej zróżnicowane. 

Replikator

 • Obniżono cenę apteczki z 20 do 15.
 • Do rotacji przedmiotów możliwych do wytworzenia dodano podajnik kinetyczny.

POPRAWKI BŁĘDÓW I JAKOŚCI ROZGRYWKI

 • Naprawiono błąd powodujący, że wiele legend nie wypowiadało swoich kwestii przy oznaczaniu lataka w klatce.
 • Naprawiono błąd wzmocnionego zasobnika, powodujący, że licznik amunicji pozostawał podświetlony po przełączeniu się na inną broń z Hemloka lub Wingmana, w których kończyła się amunicja.
 • Naprawiono błąd replikatora, przez który przedmiot mógł utknąć w środku po wytworzeniu przy pełnym ekwipunku.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że podczas matchmakingu gracze otrzymywali komunikat, by wrócić za dziesięć lat.
 • Naprawiono problemy z oświetleniem w niektórych obszarach Olimpu.
 • Naprawiono błąd, przez który hologramy ze zdolności specjalnej Mirage'a mogły utknąć na powierzchniach znajdujących się nieco nad ziemią.
 • Areny: Naprawiono błąd, który powodował, że ładunki drona Crypto mogły być wykorzystane wielokrotnie z jednym dronem.
 • Areny: Naprawiono błąd, przez który próba naładowania karabinu Rampage lub Sentinel przed rozpoczęciem rundy skutkowała anulowaniem ładowania, kiedy runda się rozpoczyna.
 • Naprawiono błąd, przez który dron Crypto nie pokazywał nazw sojuszników.
 • Naprawiono błąd, przy którym gracze mogli używać ataku wręcz na powierzchniach pochyłych, aby zwiększyć prędkość podczas ślizgu.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że rozpalenie LKM-u Rampage podczas wyjmowania powiększonego magazynku skutkowało pozostaniem paska rozpalenia na stałe.
 • Usunięto błąd, przez który licznik ładowania karabinów Sentinel i Rampage wyświetlał pozostały czas niezgodny z animacją.
 • Naprawiono błąd, przez który określone legendarne skórki Horizon blokowały część ekranu podczas celowania przez przyrządy za pomocą Prowlera wyposażonego w + 1x celownik holograficzny.
 • Naprawiono błąd, przez który w podsumowaniu gry nie były wyświetlane postępy w wyzwaniach broni.
 • Naprawiono błąd, przez który ładowanie karabinu Sentinel wymagało 2 ogniw zamiast 1 po wyposażeniu złotego pancerza.
 • Ograniczono efekty graficzne przy trafieniu z broni L-STAR.
 • Naprawiono błąd, przez który gracze mogli zwiększyć siłę skoku za pomocą skrzyń śmierci znajdujących się w pobliżu windy grawitacyjnej Horizon po jej użyciu.
 • Personalizacja kolorów siatki celowniczej – ograniczono wartości do 0–255, by uniknąć nadużyć.
 • Personalizacja kolorów siatki celowniczej – poprawiono niespójność kolorów interfejsu podczas celowania przez przyrządy przy użyciu różnych celowników snajperskich.
 • Poprawiono personalizację siatki celowniczej w przypadkach, w których szybka zmiana paska oświetlenia mogła doprowadzić do awarii na Switchu i spadku wydajności na innych platformach.
 • Na podstawie  otrzymanych opinii zmieniliśmy ikonę w świecie gry dla zdolności pasywnej Ash, tak, aby była mniejsza i bliższa ziemi.
 • Kiedy będące zdolnością taktyczną Ash sidła natrafią na cel, do którego nie mogą się przyczepić, powinny teraz się od niego odbić, zamiast ulegać samozniszczeniu (czas odnowienia nie będzie już zwracany).
 • Poprawiono celowanie przy użyciu zdolności specjalnej Ash, by preferowane były miejsca bardziej oddalone.
 • Naprawiono błąd dźwiękowy, przez który efekt dźwiękowy strzelania z pistoletu R-99 utrzymywał się, gdy obserwator przełączał się na innego gracza w trakcie ostrzału z tej broni.
 • Punkt Burzowy: naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli strzelać przez ogrodzenia z siatki przy Antenie. 
 • Punkt Burzowy: naprawiono błąd, przez który gracze mogli utknąć wewnątrz mapy, korzystając ze zdolności specjalnej Walkirii w centrum dowodzenia.
 • Punkt Burzowy: na podstawie otrzymanych opinii poprawiliśmy pierścienie ostatniej rundy, by nie kończyły się na obszarach bez osłon i w pobliżu siedlisk tropicieli.
 • Punkt Burzowy: naprawiono błąd, który sprawiał, że gracz mógł zostać wystrzelony z działa grawitacyjnego, znajdując się pod nim.
 • Skraj Świata: fragment: łup wysokiej jakości zastąpiono łupem średniej jakości. Było to częścią aktualizacji 11.1, jednak zostało przypadkowo pominięte w informacjach o niej.
 • Skraj Świata: naprawiono błąd, przez który zdolność specjalna Loby nie informowała, że przedmioty wewnątrz paneli podczas Prób były zamknięte (choć alarm normalnie się uruchamiał).
 • Naprawiono błąd, przez który ramię Gibby'ego znikało podczas wykonywania egzekucji Pathfindera „Żelazne uderzenie”.
 • Naprawiono błąd, przez który dźwięk anulowania przez gracza skanu sygnalizatora był słyszany na całej mapie.
 • Naprawiono błąd, przez który legendarna skórka Walkirii „Grabieżca chmur” miała ciemniejsze ręce w widoku z 1 os. w porównaniu z tym, co było widoczne w lobby i w widoku z 1 os. w innych skórkach.
 • Naprawiono błąd, z powodu którego gracze trafieni przez zdolność taktyczną Seera podczas wytwarzania przedmiotów mogli stracić dostęp do pewnych funkcji.
 • Naprawiono błąd, przez który beczki Caustica, będące momencie jego śmierci w trakcie rozstawiania (nie zostały wyrzucone), nie były usuwane.
 • Naprawiono błąd, przez który pylon przechwytujący Wattson niekiedy leczył mniej niż powinien.
 • Naprawiono błąd, przez który mogło dojść do awarii, gdy gracze przyjmowali prośby o dołączenie do klubu, klikając dwukrotnie przycisk zatwierdzenia.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że przejście przez portal Wraith mogło powodować zacinanie grafiki, kiedy portal został umieszczony w powietrzu za pomocą dział grawitacyjnych.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że w Punkcie Burzowym po dzikich zwierzętach nie pozostawały kolby.
 • Ulepszono walkę dzikich zwierząt z pojazdami. 
 • Usprawniono interakcje między dziką fauną a zdolnościami wykorzystującymi elektryczność, dzięki czemu porażenie dzikich zwierząt za pomocą ogrodzeń Wattson i zdolności taktycznej Ash jest bardziej niezawodne.
 • Nieznacznie zwiększono częstotliwość, z jaką wysokopoziomowe łupy pojawiają się po zabiciu dzikich zwierząt.
 • Dodano możliwość zobaczenia gadżetu do przetrwania sojusznika, gdy ma otwarty ekwipunek.

Naprawiono kilka dziwnych elementów decydujących o przypisywaniu i odpowiednim nagradzaniu asyst i zabójstw.

 • Wyjście z gry nie anuluje już zabójstw i asyst.
 • Opatrywanie nie resetuje już historii obrażeń.

AKTUALIZACJA PRYWATNYCH GIER

 • Obserwator: dodano przełącznik wyłączenia informacji o zabójstwach w trybie kamery swobodnej.
 • Obserwator: poprawiono widoczność pierścienia na minimapie.
 • Obserwator: poprawiono wyliczenia dotyczące zabójstw na ekranie „Status i statystyki”.
 • Poprawiono generowanie podsumowania statystyk dla miejsc w zespołach z domyślnymi nazwami.
 • Wyłączono funkcje klubu w grach prywatnych.
 • Do API po grze dodano unikalny identyfikator gracza (identyczny jak identyfikatory widziane w API w czasie rzeczywistym).
 • Zmiany API w czasie rzeczywistym:
  • Dodano zdarzenie „ZmienionoBroń”. Pokazuje aktualny przedmiot wyposażony przez gracza.
  • Dodano nazwy graczy dla zdarzeń z oddziałWyeliminowany i StangryKoniec.
  • Dodano nazwy sojuszników dla zdarzenia obserwatorZmieniony.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że przedmioty wyświetlały się jako „nierozpoznane”.
  • Naprawiono błąd, przez który zdarzenie postaćWybrana nie występowało u wszystkich graczy.
Untitled.png
[Jak korzystać z forum AHQ?]
Nie narażaj się. Zostań w domu. Grajmy razem!
Kuba.png
Wiadomość 1 z 1 (571 wyświetleń)

ea-promo

Zabezpiecz swoje konto EA

Gdy będziesz ustawiać urządzenie jako zaufane, wyślemy Ci kod, by się upewnić się, że Ty to Ty.

Dowiedz się więcej o weryfikacji logowania

ea-help-promo-2

Masz problem z połączeniem z grą?

Jeśli nie możesz się połączyć z grą EA, wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problemy.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem