Help us improve Answer HQ! Take Survey No, Thanks
Ask. Answer. Be the Hero.
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Acolyte
Posts: 2
Registered: ‎06-12-2013

Klucz do Fify 13

Mam pewien problem a mianowicie zaktualizował mi się program ORIGIN, po czym wyskoczył komunikat iż należy wpisać kod produktu gry FIFA13. Po wpisaniu go wyskakuje komunikat o tym iż kod jest już zużyty. Co robić w zaistniałej sytuacji ?